Bokning till höstens megaloppiar


I mitten av augusti kommer Folkhälsomyndigheten att återkomma med en prognos över när förbudet om max 50 personers folksamlingar kan tänkas hävas. Havs den begränsningen så kommer vi omedelbart att starta bokningarna.