Mirumloppisen pausas


Pga av det ökade smittläget pausas marknaden på Mirum Galleria i Norrköping tillsvidare. När läget förbättras kommer vi att öppna upp igen