Upplaga 1 av Norrköpings Megaloppis & Fyndmässa flyttas till hösten


Datumet 28/2-21 flyttas till hösten. Det är oklart om vi kan genomföra den 11/4. Beslut fattas under våren beroende på coronasituationen.